KPK DISPLAYS s.r.o.

Výroba produktových stojanů & Realizace veletržních expozic

Product displays manufacturing & Exhibition services

Výroba produktových stojanů

Vyrábíme kovové, drátěné i dřevěné produktové stojany dle zadání našich klientů a šité na míru jejich produktům a místům prodeje. Díky našim mnohaletým zkušenostem z oborů trade marketingu a merchandisingu dokážeme našim klientům navrhnout produktový stojan odpovídající jejich požadavkům. Ke každému display projektu přistupujeme individuálně s maximálním důrazem na kvalitu provedení a prodejní efektivitu stojanu. Naši designéři zpracují i Vaši představu o produktovém stojanu. Prohlédněte si naši webovou galerii.

Vyrábíme také drátěné prvky do maloobchodních prodejen (háčky, koše, lišty, závěsy, stojánky).

Více informací vám rádi poskytneme e-mailem nebo telefonicky.

Product displays manufacturing

We are manufacturer of metalic, wired and wooden product displays according to our clients' needs and tailored to their products and sales points. Thanks to our many years of experience in the fields of trade marketing and merchandising, we are able to design a product displays for our retail customers that meets their requirements. We approach to each display project individually with maximum emphasis on the quality of the design and the sales efficiency of the display. Our designers also process your idea of the product display. Check out our web gallery.

We also produce wire items for retail outlets (hooks, baskets, rails, counter racks, stands).

We will be happy to provide more information by email or by phone.

Realizace veletržních expozic

Firma KPK Displays zajišťuje kompletní veletržní servis pro vystavovatele. Navrhujeme design veletržních stánků dle zadání klientů a jejich požadavků. Připravíme grafický návrh, 3D vizualizaci, stánek vyrobíme, přivezeme, postavíme i demontujeme. Klientům poskytujeme i doplňkové služby: catering, hostesky, dopravu exponátů, ubytování a dopravu klientů, doprovodný program na stánku, objednávku technických přípojek a služeb na výstavišti.

Pošlete nám své zadání a projekt, seznamte se s naší nabídkou.

Exhibition services

KPK Displays provides a complete trade fair service for exhibitors. We propose design of fair stands according to client's requirements and their requirements, we prepare graphic design, 3D visualization, we produce stand, we manage its delivery to trade fairground, seting up and dismantling of the stand. We provide additional exhibition services to our clients: catering, hostesses, transport of exhibits, accommodation and transport of clients, accompanying program on the stand, ordering of technical connections and services on exhibition grounds.

Send us your brief and project, get to know our offer.